Saturday, December 6, 2014

ЭЗО-гийн схем хийх бие даалтын жишээ

Доорх бие даалтын бодлогыг бодоход ашиглах томъёо. Эдгээр томъёонуудыг ашиглан семинар дээр бүх тооцооллуудыг хийж ирнэ. Улмаар номноосоо бие даалтанд 1 бодлого XII/17-ны дотор бодож хамгаална.

Регресс сэдвийн бие даалт. 103-р хуудасны 3.22 бодлогыг бод. /татаж авахаар тавьсан шүү. Их хэрэгтэй ном/

Golden Apple-ийн бодолтыг харах бол эндээс татаж авна уу

ЭНД ДАР